Jan Jans Oldenzeel

Jan Jans Oldenzeel

Mannelijk ca. 1610 - vóór 1677  (~ 67 jaar)

Alles uitvouwen   |   Alles samenvouwen  
Persoonlijke informatie    |    Aantekeningen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan Jans Oldenzeel 
  Geboren ca. 1610  Kropswolde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden vóór 16 mrt 1677  Zuidbroek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Siblings 2 siblings 
  Persoon-ID I66  Genealogie Oldenzeel
  Laatst gewijzigd op 24 mei 2016 

  Vader Jan Jansen Oldenzeel
            geb. ca. 1565, Zuidlaarderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
            ovl. ca. 1634, Zuidlaarderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 69 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Jantien NN
            geb. ca. 1580
            ovl. ca. 1638  (Leeftijd ~ 58 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd ca. 1599 
  Gezins-ID F1362255208  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Voorouders Geese Jans Hoving Getrouwd: 2x2x 
            geb. ca. 1595
            ovl. vóór 29 mrt 1669  (Leeftijd ~ 74 jaar) 
  Getrouwd ca. 1628 
  Type: civil 
  Kinderen 
  Getrouwd: 1x1. Eltio Jans Oldenzeel
            geb. ca. 1630, Zuidbroek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
            ovl. na 15 mrt 1693  (Leeftijd ~ 63 jaar)  [geboorte]
  Laatst gewijzigd op 7 nov 2020 
  Gezins-ID F1362255234  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Voorouders Anje Tiackes Getrouwd: 3x3x  
  Getrouwd vóór 27 jul 1675  Zuidbroek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  Laatst gewijzigd op 7 nov 2020 
  Gezins-ID F1386263266  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - ca. 1610 - Kropswolde Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - vóór 27 jul 1675 - Zuidbroek Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - vóór 16 mrt 1677 - Zuidbroek Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 

 • Aantekeningen 
  • Notitie van Jan Jans Oldenzeel

   Lidmaten Sappemeer
   Anno 1641
   Den 19 December sijn die Gemeente toegedaen ende hebben die eerstemael communiceert:
   Jan Jansen op ’t Hooge Sant ???
   Diese naevolgende sijn met attestatie van naebenoemde plaetzen angecoomen:
   [folio 336verso]
   Geese Jansen, die huisvrouwe van Jan Jansen
   Is gecoomen van Suitbroeck

   10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese
   (ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een
   rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten
   Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de
   nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover
   3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.
   Aeijlkens [=Albert Aeijlkens]

   1 mei 1639 Plaats: Noordbroek
   Jan Jans Oldenseel unde Geese ehluiden tot Suitbroeck becennende plichtbaer unde schuldich twesen aan Peter Jans unde Ike sijn huisv. woonachtich onder den klockenslach Siddebuiren 1000 dald. Beloveden dese capital wedderumme te betalen op meij 1640 mit noch daerenboven 5 dald vant hundert, makende 50 dald jaerlicke rente, daerna alle jaren onvorjaert. Onderpant in specie een stuck landes tot Suitbroeck gelegen, tot welkers redemtie dese penningen sint imploieert.
   Getuigen: de werd. welgel. Gerhardus Everhardi unde Aeldert Sebens.

   1 mei 1639 Plaats: Noordbroek
   Jan Jans Oldenseell unde Gese ehluiden tot Suitbroeck woonachtich bekennende plichtbaer unde schuldich twesen aan Siert Eltiens unde Hille eluiden tot Schiltwolda woonachtich 500 dald. Beloveden dese capital wedderumme te betalen op meij 1640 mit noch daerenboven 5 dald rente vant hundert, makende 25 dald jaerlicke rente, daerna alle jaren onvorjaert.
   Getuigen: de werd. welgel. Gerhardus Everhardi unde Sebo Aelders.

   22 februari 1643 - Jurjen Tiddens, te Zuidbroek, en Anna (ehel.) verkopen aan Arent
   Lamberts en Sijben (ehel.) 1/5 van een venne land Anne Smydts venne genoemd gelegen te
   Tusschen Loegen. Ten noorden Jan Jans Oldenzeel, ten oosten Focco Hovingk, ten zuiden
   Tiddo Tiddens, ten westen de Hereweg. Prijs: n.v. Getuigen: Jacob Coerdes [=Jacop Cors] en
   Claes Hiddens [=Claes Hijddes]

   22 april 1646[!] - Jan Jans Oldenseel, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Gese,
   verkoopt aan Claes Abels, pottebakker, te Noordbroek, en Sara (ehel.) een behuizing te
   Zuidbroek op pastoriegrond met het appelhof, zoals is bewoond door Ipo Peters en Abel (ehel.)
   welvorstaende dat de pastorieplatze tusschen de noordster und suijdster beijde gevelen tot
   dienst van beide behuijsingen in twe parten gedeelt sal worden sonder enige uth ofte undrifft
   over die selve platze tho gedogen voor tho nehmen. Prijs: 344 daler. Borg: Tiddo Ottens,
   schoolmeester in Sappemeer, en Trijntien (ehel.). Getuigen: Focco Euwes [=Focko Eeues] en
   Peter Sappens

   26 april 1647 - Ebell Eltiens en Baeuwe [merk] (ehel.) verklaren dat Ebell Eppens
   zich als borg voor de betaling heeft ingelaten voor de door haar van Frerick Willems gekochte
   boerderij. Borg: Jan Jansen Oldenseell, i.p.v. Ebell Eppens. Getuigen: Albert Berents en
   Hermannus Clementis.

   16 februari 1648 - Gebell Jans en Moeder (ehel.) verkopen aan Jan Jansen
   Oldenseell en Gese (ehel.) 8 akkers land te Muntendam strekkende van het Muntendamster
   diep, ten westen nabuurswetten gelijk. Ten noorden Tiapko Bouwes en Haije Derckx, ten
   oosten het Muntendamster diep, ten zuiden Nanne Menses, ten westen nabuurswetten gelijk.
   Echter zonder de huisplaats waarop Coertt Hindrickx woont. Wel worden nog verkocht een
   kamp land groot 5 herendeimten 19 roeden Ten noorden Tiapko Bouwes en Haije Derckx, ten
   oosten Jan Hindrickx, ten zuiden Nanne Menses, ten westen verkopers. Prijs: n.v. Getuigen:
   Jan Jans Tonnijs en Hermannus Clementis

   15 mei 1648 - Gebell Jans [=Gebell Jansen] en Moeder (ehel.) verkopen aan Claes
   Jans muller en Hemke (ehel.) en Garbrandt Jacobs en Stijne (ehel.) een stuk land te
   Muntendam in Gebell Jans heerd streckende van die buchte tott an die voerste boukamp. Ten
   noorden Tiapko Bouwens, ten oosten Jan Jans Oldenseell, ten zuiden Nanno Mensens, ten
   westen Gebell Jans bouwkamp. Groot ca. 3 ½ herendeimt. Prijs: n.v. Getuigen: Focko Eeuwens
   [=Focko Eeues] en Hermannus Clementis

   29 maart 1649 - [In de marge: renoveert sub dato den 28 maij 1649] - Aijelcko
   Meijnertz en Stijna (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenseell en Gese (ehel.) zekere landen
   gelegen in wijlen Focko Jemmes heerd te weten 1/4 deel van deze heerd, met de overdracht van
   het Zuidbroekster kerkenland. Te weten een weidekamp, ten noorden Abell Eijsens, als
   provinciemeijer, ten oosten Eppo Haijes, ten zuiden Egbert Jansen, ten westen de Herewech.
   Ten tweede 1/4 deel van de bovenbouwte, strekkende van de Herewech ten westen
   nabuurswetten gelijk, waervan de Noorder Bree nu tegenwoordich in wisselinge is liggende,
   hiervan wordt aan de onmondige kinderen van Jan Jacobs smit te Winschoten jaarlijks 2
   rijksdaalders huur wordt betaald. Tevens wordt verkocht het veen dat ten westen van genoemd
   land is liggende. Mit oock haer anpart in t gemiente veen boven Muntendam. Prijs: 1412 daler
   22 st. 4 pl. Getuigen: Hermen Hemmes en Bontko Luppens [=Bonneke Luppes]

   5 mei 1649 - Ebel Eltiens [=Ebell Elltijens], te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw
   Bauwe, is schuldig aan Jantien Hindricks, weduwe van Hindrick Tonnijß, 300 daler à 6%.
   Borg: Jan Jans Oldensiel, mede namens zijn vrouw Gese. Getuigen: Abraham Ottens en Jan
   Geerdts Busger [=Jan Gerdts Busscher]

   10 mei 1649 - Jan Janß Oldensiel, te Zuidbroek, en Gese (ehel.) zijn schuldig aan
   Hemme Cnotte, weduwe van Claes Cnotte, 300 daler à 6%. Getuigen: [Joannes Sisen] en
   [Jacop Kors]

   24 juni 1651[!] - Jan Harmens Boeckholt [=Jan Hermens Boeckholt], mede namens
   zijn vrouw Geeske, transporteert aan Meint Harmens Boeckholt en Anna (ehel.) een huisplaats
   en tuin, zijnde stadsgrond, bij het nije diep. Ten noorden Jan Oldenziel, ten oosten Harmen
   Gockes [?], ten westen Albert Wessels. Prijs: n.v. Getuigen: Fredericus ab Oostbroeck en
   Adriaen Reusink [=Adrian Roesinck]

   16 mei 1652 - Jan Hindrics [merk], te Zuidbroek, en Magdalena [=Madalhena Jans]
   (ehel.) verkopen aan Albert Kleves en Mette (ehel.) een behuizing op stadsgrond te Zuidbroek
   bij het Nieuwe Diep, zoals koper reeds bewoont. Ten noorden Jan Oldensiel, meierwijze, ten
   oosten Aijelt Jans, ten zuiden het Herendiep, ten westen Hisse, de weduwe van Focco
   Hindricks. Prijs: n.v. Borgen voor verkopers: Frans Sticker en Helena (ehel.) Getuigen: Jan
   Harmens Boeckholt en Pieter van Dunderen.

   14 mei 1655 - Egbert Jansen, mede namens zijn vrouw Meiske, Hijlke Jansen en
   Mello Jansen, als sibbevoogd, en Hermen Hemmes, als vreemde voogd over wijlen Nanne Jans
   minderjarige dochter Geeske Nannes], alsmede Hebel Egges, Idse Jansen en Jan Boeckholdt,
   voogden over wijlen Bouwe Idses, nagelaten minderjarige kinderen , verkopen aan Dieuwer
   Ockens, weduwe van Jan Hindrickx, de helft van twee kampen land te Zuidbroek in wijlen Jan
   Egberts heerd. Waarvan de ene volgens opmeting van Almetius Sickens groot is 3 ½ deimt min
   15 roeden herenmaat. Ten noorden de erfgenamen van wijlen hopman Aijto Aijlkens, ten
   oosten de Kuindersloot, ten zuiden Hemko Eltiens erfgenamen, ten westen Hijlke Jansen en de
   voogden over wijlen Nanne Jans minderjarige dochter. De andere kamp is groot 4 deimt 29
   roeden, ten noorden de erfgenamen van wijlen hopman Aijto Aijlkens, ten oosten wijlen Jan
   Egberts erfgenamen en jonker Remmert de Mepsche, ten zuiden Hemke Eltiens erfgenamen,
   ten westen de gemiene Heerewech. Sal mede de achterste campe pro quota onderholden de
   tille over t Dwarsdiep ende de voorste campe haer quota van de Heerewech tot an t hooge
   padt. Prijs: n.v. Borg: Jan Jansen Oldensiel. Getuigen: Jan Jans Tonnijs en Gocke Willems.

   21 mei 1658 - Jan Hovinck en Sijben (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenziel en
   Gese (ehel.) 2 deimt en 2 delen van een vierendeel deimt , zoals Jan Hovinck heeft geërfd van
   zijn moeder Esse. Het is gelegen te Zuidbroek. Ten noorden de Ganse kampe, ten oosten de
   Lietze, ten zuiden jr. Abel Coenders, ten westen Arent Lambers. Prijs: 300 daler Getuigen:
   Eppe Haijes en Siben Remkens.

   22 februari 1660 - Carstien Hermens [=Karsijn Harmens] en Geeske (ehel.)
   verkopen aan Jan Jansen Oldensiel en Geese (ehel.) een akker land en veen te Zuidbroek in
   Tusschen Loegen in de plaats zoals Gebel Jansen gebruikt. Ten noorden het Zuidbroekster
   kerkenland, ten oosten het gemiene Sijlvestendiep, ten zuiden Nanne Hindrickx wed., ten
   westen nabuurswetten gelijk. Prijs: n.v. Getuigen: Derck Haijens en Arent Eppens.

   17 maart 1660 - Aijelke Peters, Roeleff Andries en Tiae (ehel.), Eeme Egberts en
   Tiaecke (ehel.), en Eppo Peters, zijnde de vier oudste kinderen en erfgenamen van wijlen Peter
   Eppens en Sijert (gew.ehel.) hun overleden ouders ter ener en Haijo Fockens Ruisscher, Focko
   Aijtiens en Sijso Hindrickx, als voogden over wijlen Peter Eppens en Sijerts vier jongste
   kinderen, met name Tiapko Peters], Haije Peters], Geertien Peters] en Eije Peters ter andere
   zijde. Ze maken een erfscheiding van hun ouderlijke nalatenschap, volgens scheidbrief met
   wijlen Eppo Ruischers erfgenamen in de mande liggende.
   De vier oudste kinderen verkrijgen een stuk land de Kuiner genoemd gelegen te Zuidbroek,
   groot ca. 9 deimt. Ten tweede een stuk land te Baamsum onder Termunten, groot ca. 10 deimt,
   tot dusverre meierwijze gebruikt door Gerrijt Reijnts, te Baamsum.
   De voogden over de vier jongste kinderen verkrijgen 2 akkers land gelegen in de Noordelijke
   heerd door comparanten bestevader Aijto Aijelkens nagelaten, het betreft de twee zuidelijke
   akkers in genoemde heerd, zoals Jan Oldensiel meierwijze gebruikt. Ten noorden Luppo
   Tonckens kinderen, ten zuiden Ubbo Tiapkens, ten oosten en westen nabuurswetten gelijk. ten
   tweede de helft van 7 deimt land in Nieuw Scheemda, gelegen met Tiacke Benes in de mande.
   De vier oudste kinderen zullen betalen aan de voogden van de jongste kinderen voor ieder kind
   50 daler dus samen 200 daler. Dit aangezien de landen welke zijn toegedeeld aan de vier oudste
   kinderen vrij zijn van behuizing, terwijl de landen welke zijn toegedeeld aan de jongste
   kinderen met een behuizing zijn bezwaard. Getuigen: Jan Hermens Boeckholt [=Jan
   Boeckholt] en Hermannus Clementis.

   8 februari 1661 - Hille Jans [merk], weduwe van Nanno Hindricks, mede Jan Egges]
   en Hindrick Egges, broers voor zich zelf, met Jan Jans Breeboom, Hindrick Berents Hopman
   en Gebel Jans, voogden over Eggo Berents en Stine (gew.ehel.) hun ouderloze kinderen,
   verkopen aan Jan Jans Oldenseel en Geese (ehel.) een stuk land in Tussen Loegen te Zuidbroek
   met zijn veen . Ten noorden kopers, ten oosten de hereweg, ten zuiden Phebe Ipens, ten westen
   n.v. Tevens wordt verkocht een huis staande op gemeld land . Prijs: 2000 gld. Getuigen:
   Harmannus Clementis en Luitien Geerts.

   8 februari 1661 - Jan Jans Oldenseel, mede namens zijn vrouw Geese, is schuldig aan
   Hille Jans [merk], weduwe van Nanno Hindricks, mede Jan Egges] en Hindrick Egges, broers
   voor zich zelf, met Jan Jans Breeboom, Hindrick Berents Hopman en Gebel Jans, voogden over
   Eggo Berents en Stine (gew.ehel.) hun ouderloze kinderen, 2000 gld. wegens de aankoop van
   een stuk land en een huis. Te betalen in twee termijnen. Getuigen: Harmannus Clementis en
   Luitien Geerts.

   4 april 1662 - Claas Jans [merk], te Muntendam, verset aan Aeldert Harmens en
   Hilcke (ehel.) 1/3 deel van een kamp land te Muntendam, groot 3 deimt. Ten noorden Fecko
   Wijpkes, ten oosten Jan Jans Oldenseel, ten zuiden Fecko Wijpkes, ten westen Reint Jacobs.
   Nog wordt verset de helft van een bouwakker te Muntendam. Ten noorden Tiapko Bouwes
   weduwe, ten oosten Memmo Roelefs, ten zuiden Tiapko Bouwes weduwe, ten westen die olde
   Veendijckssloot. Tijd: 9 jaar. Prijs: n.v. Getuigen: mr. Ubbo Pieters Holstein een Jan Alderts

   20 maart 1663 - Hindrick Everts Hartoch [=Hijnderck Eferst] en Gebke (ehel.)
   versetten aan Arent Lamberts en Sijben (ehel.) een stuk land groot 9 ½ akkers gelegen
   Tusschen Loegen. Waarop versetters wonen. Ten noorden Jan Breeboom, ten oosten het diep,
   ten zuiden Jan Oldenseel, ten westen die Veendijcksloot. Met een stuk groenland zijnde 1/3
   deel van de kiel mede aldaar gelegen. Ten noorden Egbert Bresser, ten oosten die Liets, ten
   zuiden die Ander Kijl, ten westen ten westen de weg. Tijd: 9 jaar. Prijs: 1200 car.gld. Getuigen:
   Jurjen Tammes en Luitien Roelefs.

   28 april 1665 - Hendrick Harmens Boeckholt, Jan Harmens Boeckholt, Hendrick
   Boeles en Geert Jans [=Gerdt Jans], nom. ux., samen voor zich zelf, en Jacob Meints, Jan
   Tammes [=Jan Taemsen] en Mette [=Mette Meijents] (ehel.), met Jan Boeckholt, Jan Harmens
   Schipper en Egbert Eemes, voogden over wijlen Meint Boeckholt zijn 3 onmondige kinderen,
   met ook Coert Cock [=Coerdt Kock] en Wijpke Gockes, voormond en vreemde voogd over
   wijlen Berent Boeckholt zijn 2 onmondige kinderen bij zijn eerste vrouw Hille Evers, nog Hille
   Gerrits [=Hille Berents], weduwe van Berent Boeckholt namens haar kind, Gocke Willems en
   Willem Wllems [=Willem Willems Knuif], verpachten aan kapitein ter zee [=capitein ter cee]
   Allert Jansen en zijn vrouw, een huis, schuur en enig balkhout te Tussen Loegen, zoals wordt
   bewoond door Hendrick Boeckholt en vrouw. Ten noorden Jan Oldensiel, ten zuiden Nanne
   Everts erfgenamen. Strekkende uit het oosten van de Hereweg, in het westen tot de
   limietscheidinge. Tijd: 9 jaar. Prijs: 1890 gld. Getuigen: [Joest Hulsebusch en mr. Ubbo
   Holsteijn] [Tevens tekenen: Hijndrijck Boelens, Corneliske Meijnts]

   5 juli 1665 - Tiapko Haijes, Jurjen Joestens en Jan Jans Oldenseel, voogden over
   wijlen Harmen Hemmens en Hijlcke (gew.ehel.) hun nagelaten kinderen zijn schuldig aan
   Egbert Bresser 590 daler à 5%, wegens geleverde waren en geleend geld. Van 205 daler zoals
   Harmen Hemmens aan de kerk van Zuidbroek schuldig was, nog vanwege 100 daler volgens
   verzegeling te Zuidbroek d.d. 18 november 1619, nog van 82 daler voor de kinderen betaald
   aan Tiacko Does, met 50 daler aan Jan Breeboom, samen 590 gld. Getuigen: Hermannus
   Clementis en Joest Hulsebusch.

   28 februari 1668 - Jurjen Hannens, Julle Cornelijs [=Julle Cornelijs toe Farmsum]
   en Willem Egberts [=Willem Egeberts], voogden over wijlen Jan Jans en Aeltien (gew.ehel.)
   hun minderjarige kind Grietien Jans], verkopen aan Eggo Fockens en Elske (ehel.) een
   behuizing, zoals het genoemde echtpaar bij hun leven hebben bewoond te Muntendam op Jan
   Jans Oldenseels land met de overdracht van de beklemming, waarvoor Jan Oldenseel heeft
   ontvangen 100 car.gld. Het huis wordt reeds door de kopers bewoond. Prijs: 300 car.gld.
   Kopers zullen het kind 2 jaar lang onderhouden in eten en drinken, zullen onderhouden, naar
   school zullen laten gaan, het echtpaar zal daarvoor ontvangen 4 car.gld. Getuigen: Arent
   Lamberts en Sijert Harmens [=Siert Hermans]

   1668 - Tiapko Haijes, pr.vmd., over Harmen Hemmens onmondige kinderen, met name
   Haijo Harmens] en Meeneke Harmens, nevens haar zwager en zuster Jan Eijlerts [=Jan Jan
   Elierß] en Hemme Harmens (ehel.) verkopen aan Jan Jans Oldensiel en Geese (ehel.) een
   behuizing en schuur, zoals hun ouders hebben gebruikt, staande en gelegen te Zuidbroek op
   Zuidbroekster kerkengrond met de overdracht van de kerkenlanden, zoals Harmen Hemmes en
   vrouw hebben gebruikt bij voornoemde behuizing. Prijs: 4100 car.gld. Getuigen: Mello Jansen
   en Cornelijs Egberts.

   29 maart 1669 - Jan Jans Oldenseel ter ener en Hindrick Elties en Ebel Elties,
   broers, Eltio Jans de Jonge en Roelef Jans, broers, in plaats van hun vader Jan Elties. Eltio
   Fockes, in plaats van zijn vader Focko Elties, nog Eltio Jans, als erfgenamen va Gese Jans,
   gewezen vrouw van Jan Jans Oldenseel, ter andere zijde. Ze maken een scheiding van landen
   zoals Jan Jans Oldenseel en Gese samen hebben gekocht. De vader Jan Jans Oldenseel is ten
   deel gevallen een stuk veen en groen land strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts.
   Ten noorden de erfgenamen zelf, ten zuiden Phebo Ipes. Zoals Jan Jans en Gese dit land
   volgens verzegeling hebben gekocht van Nanno Hindricks weduwe. Nog is Jan Oldensiel ten
   deel gevallen een stuk veen en groenland te Tussen Loegen, door het echtpaar bij de keerse
   gekocht en Harmen Harmens afgegaan, strekkende mede van het Muntendamsterdiep, ten
   westen veenwaarts. Nog een stuk groenland gelegen over die Lietse.zoals gekocht van Eijso
   Jan Remmerts erfgenamen, ten noorden sr. Abel Leeuwe, ten oosten solliciteur Arnoldus ‘t
   Zandt, ten zuiden Siso Hindrick, ten westen die Liets. Nog een stuk land in Hovinge camp zoals
   ze hebben gekocht volgens verzegeling.
   Hiertegen is de kinderen samen ten deel gevallen het land zoals het echtpaar bij de keerse
   hadden gekocht , afgegaan Geebel Jans, met het land gekocht van Tonnis Jans en Carstien
   Harmens, en hun vrouwen, strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts. Ten noorden en
   zuiden de Zuidbroekster kerkenplaats of Jan Jans Oldensiel. Nog een stuk een stuk groen en
   veenland te Muntendam zoals gekocht van Geebel Jans, zijnde 8 akkers breed, strekkende van
   het diep veenwaarts. Ten noorden en zuiden Fecko Wijpkes. Nog een kamp land groot 5
   herendiemten 19 roeden tevens gekocht van Geebel Jans. Ten noorden Fecko Wijpkes, ten
   oosten Arent Eppes, ten zuiden Fecko Wijpkes, ten westen Aeldert Harmens. De erfgenamen
   zullen aan de vader toegeven 100 car.gld.
   De behuizing, waarin het echtpaar heeft gewoond en de roerende goederen blijven onverdeeld.
   Getuigen: Lambert Jans en Luicken Sises.

   30 april 1669 - Jan Jans Oldenseel [=Jan Jans] verklaart dat Hindrick Elties en Evel
   Elties hebben geredimeerd en ingelost een stuk land onder Zuidbroek zijnde de helft van een
   venne Hoovinge venne genoemd. De venne heeft ten noorden vrouw Leeuwe, ten oosten
   Aeilcke Phebens erfgenamen, ten zuiden Hoovinge campe en Arent Lamberts, ten westen de
   Hereweg. Prijs: 1425 car.gld. Bedoelde halve was is verzet geweest en weer ingelost. Getuigen:
   Luicken Sijses en Jan Roelefs.

   7 mei 1670 - Eltio Fockens verkoopt aan zijn beide ooms Hindrick Eltiens] en Ebel
   Eltiens en hun vrouwen zijn aandeel van de landerijen en behuizing zoals hij van zijn
   grootmoeder . Ten eerste 1/5 deel van de halve behuizing te Zuidbroek, zoals wordt bewoond
   door Jan Jans Oldensiel. Ten tweede wordt verkocht Eltio’s deel van de heerd waarop de
   behuizing staat. Ten derde zijn deel land in een stuk land Hovinge venne. Ten vierde zijn deel
   in een stuk land Hovinge campe. Zoals comparant deze stukken heeft geërfd van zijn
   bestemoeder. Prijs: 800 car.gld. Getuigen: Jan Tammens en Jan Alderts. [Tevens tekent: Trijnte
   Peters]

   3 februari 1671 - H.V.
   Eltio Jans en Jije Pieters. Brg.: Jan Jans Oldenseel; Br.: Aeilcko Pieters, Tiapko Pieters en
   Haijo Pieters, broers; Emo Egberts en Luicken Sijses, zwagers; Getuigen: Ebelo Eppes en
   Frans Fransen.

   24 februari 1671 - Jan Jans Oldensiel verkoopt aan Mello Jans en Geeske Aeilckens
   [merk] (ehel.) 5 akkers land Tussen Loegen onder Zuidbroek. Ten noorden Menno Everts en
   Geert Hiddes, ten oosten het Herendiep, ten zuiden kopers, ten westen die Raeijgroepe. Prijs:
   750 car.gld. Getuigen: Pieter Cornelijs [= Peter Cornelis] en Aeilcko Pieters [=Aeijlke
   Pijeters].

   19 december 1673 - Jan Jansen Oldenzeel [=Jan Jans] verkoopt aan Eppo Frericks en
   Engele (ehel.) 5 akkers groenland , bouwte en veen gelegen te Tussen Loegen, strekkende uit
   het oosten van het Muntendamsterdiep tot de veendijck in het westen. Ten noorden Geert
   Hiddes, ten zuiden Menne Everts. Ten oosten kapitein Allerts erfgenamen ten oosten. Prijs:
   630 gld. Getuigen: Arent Lamberts en Frans Fransen.

   2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix
   en Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede
   Lamke Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Michiel
   Jansen, te Sappemeer, de helft van een stuk veen te Tusschen Loegen, waarvan de andere helft
   toekomt aan Ebel Elties, met wie dit veen mandelig blijft. Het veen strekt van de boerenwijcke
   ten oosten tot de Heren limijtscheijdinge in het westen. Ten noorden Jan Oldenzeel met het
   kerkenveen, ten zuiden Jan Oldenzeel met zijn eigen veen. Prijs: 644 car.gld. Getuigen:
   Hindrick Berents en mr. Frans Fransen.

   2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix en
   Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede Lamke
   Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Ebel Elties en
   Bouwe (ehel.) een stuk groenland, veen en bouwte, met de rogge erop uitgezaaid, alsmede 1/4
   deel van een huis en schuur op dit land staande, waarvan de helft Jan Oldenzeel toekomt. Alles
   te Tusschen Loegen. Ten noorden het kerkenland, ten oosten het Muntendamsterdiep, ten
   zuiden Jan Oldenzeel, ten westen de Boerewijck. Prijs: 546 car.gld. Getuigen: Luicken Sijses
   en Michiel Jansen [=Michgel Jansen].

   22 januari 1674 - Jan Jansen Oldenzeel [=Jan Jans] laat een testament opmaken. Hij
   legateert aan de kerk van Zuidbroek en Muntendam 100 car.gld. Zijn vrouw Gosse Jansen is
   ondertussen overleden en heeft eveneens 100 car.gld. gelegateerd aan de kerk van Zuidbroek
   en Muntendam. Getuigen: Focco Willems [=Focko Willems] en mons. Henricus Schoonebeeck
   [s.s. min. cand. reqsitq.]

   27 juli 1675 - Jan Jansen Oldenzeel en Anje (ehel.) verkopen aan Willem Meenes
   [merk] en Grietie (ehel.) hun huis en schuur met de tuin erachter staande te Zuidbroek op
   stadsgrond. Huur: 4 car.gld. aan Aijlcko Peters, stadsmeijer. Ten noorden Luijcken Sijses, ten
   oosten de Hereweg, ten zuiden Peter Willems weduwe, ten westen het Zijldiep. Prijs: 240
   car.gld. Getuigen: Focco Ulchers [=Focko Olgers] en Egbert Jans.

   16 maart 1677 - H.V.
   Willem Ebels en Heercke Willems [=Hercke Willems]. Willem brengt in zijn huis en zijn
   roerende goederen, terwijl Heercke inbrengt 1250 car.gld. Brg.: Eppo Ebels, broer; Derck
   Ebels en Grietie (ehel.), broer; Derck Lubberts, neef; Haijo Peters en Lijsbeth (ehel.), neef en
   nicht; Br.: Anje Tiackes, weduwe van Jan Jans Oldenzeel, moeder; Focco Willems en Fockien
   (ehel.), broer; Willem Willems, broer; Jan Peters, zwager; Focco Amsingh en Froutien (ehel.),
   neef en nicht; Nanno Amsingh, neef; Memmo Does, vreemde voogd; Getuigen: Frans Fransen
   en Geert Wissingh [=Gerdt Wissink]

   20 april 1677 - Anje Tiackes, weduwe van Jan Jans Oldenzeel, geassisteerd door
   haar schoonzoon Willem Ebels, ter ener en Eltie Jans, enige zoon van genoemde Jan Jans
   Oldenzeel, ter andere zijde. Maken een afkoop m.b.t de nalatenschap van Jan Jans Oldenzeel.
   de inboedel in het binnenhuis zal gelijkelijk verdeeld worden. Hetgeen bij Focco Willems
   uitstaande is gaat naar moei Anje, evenals hetgeen resteert van de koopsom van het huis, zoals
   Willem Meenes gekocht heeft. Alle andere goederen verkrijgt Eltie Jans. Hij zal uitkeren aan
   zijn stiefmoeder Anje Tiackes 500 car.gld. Daarmee zal te niet gedaan zijn de lijfgave groot
   1000 car.gld. zoals Anje was belooft bij het H.C. Getuigen: Arent Eppes en Nanno Amsingh

   5 februari 1678 - Eltie Jans [=Eltie Jansen], te Zuidbroek, verkoopt aan Renger
   Ebels en Enje [=Enie Tyapkens] (ehel.) de overdracht van een heerd kerkenland te Zuidbroek,
   met de halve weeren daer toe behoorende. Tevens de behuizing welke op de plaats staat, met
   het hof, zoals door wijlen Jan Jans Oldenzeel, Elties vader, is gebruikt en bewoond. Ten
   noorden Ebel Elties, ten oosten het Dwersdiep, ten zuiden Ebel Elties, ten westen de
   limietscheidinge. Prijs: 2000 car.gld. De koop is reeds gesloten op 10 mei 1677. Getuigen:
   Aijlco Peters en Luicken Sijses.

   Uit het huwelijkscontract van Frouke Ebels en Cornelis Hasewinkel d.d. 30 november 1681 is de conclusie mogelijk dat Bouwe en Eltie broer en zus zijn. Het bewijs is echter nogal mager